Autostāvvietas BK lietošanas noteikumi

 

AUTOSTĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I.         VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

 

 
II.        APMAKSAS KĀRTĪBA

III.              SPECIĀLIE NOTEIKUMI